Faalangst Examen

Wat is het faalangstexamen?

En wat maakt het nu anders dan het ‘gewone’ rijexamen voor de personenauto?

Voor wie is het faalangstexamen bedoeld?
Het spreekt eigenlijk voor zich: het faalangstexamen is bedoeld voor mensen met faalangst voor het rijexamen. Het maakt niet uit of je al eerder rijexamen hebt gedaan. Ook als je al in het BNOR-traject zit, kun je dit speciale examen aanvragen.

Als jij vermoedt dat je last hebt van een ongezonde en extreme angst voor het rijexamen, dan kun je het beste een rijschool zoeken die gespecialiseerd is in het begeleiden van leerlingen met faalangst. Het is namelijk bekend dat je faalangst het beste al tijdens de opleiding te lijf gaat, en niet alleen bij het examen. Op die manier kun je al vanaf je eerste rijles werken aan je spanning.

Faalangstexaminator speciaal opgeleid
De examinator die dit examen afneemt is getraind om mensen met faalangst te begeleiden.

Duurt 90 minuten
Het faalangstexamen duurt in de proefperiode langer dan een gewoon praktijkexamen, namelijk 90 minuten. Het begint met een intakegesprek waarin je rustig jouw situatie als gevolg van faalangst kunt bespreken. De examinator zal daar in het verdere verloop van het examen rekening mee houden.
In dit faalangstexamen is dus voldoende tijd om jou op je gemak te stellen. Want als jij je op je gemak voelt, dan presteer je het beste!

Time-out aanvragen
Ben je eenmaal op weg en de verlammende spanning slaat toe, dan kun je een time-out aanvragen. Of meerdere, als je dat wilt. Je mag het zelf aangeven. Je examinator kan je ook een time-out geven, als hij denkt dat je dat nodig hebt.

Niet makkelijker
Het faalangstexamen duurt langer, maar is niet makkelijker dan een regulier praktijkexamen! Je moet ook bij dit examen gewoon voldoen aan alle ‘rijvaardigheidseisen’. Dat houdt in dat jij moet laten zien dat je veilig en op een verantwoorde manier aan het verkeer deelneemt.

Toelatingseisen
De enige vereiste tijdens deze proefperiode is dat jij en je rijopleider bereid zijn om voor en na het faalangstexamen vragenlijsten in te vullen. Daarmee onderzoeken we of dit experimentele examen voldoet aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat.
Hieronder lees je stapsgewijs welke vragenlijsten je op welk moment moet invullen:

 1. Jouw rijopleider reserveert bij het CBR een faalangstexamen voor jou;
 2. Ongeveer één week voor de examendatum vullen jij én jouw opleider respectievelijk een vragenlijst voor de kandidaat en een vragenlijst voor de rijopleider in;
 3. Ongeveer één week van te voren vul je het reguliere zelfreflectieformulier in;
 4. Beide ingevulde vragenlijsten en het zelfreflectieformulier worden meegenomen naar het examen;
 5. Vóór het examen worden deze gesloten (bijvoorbeeld in een envelop) aan de examinator gegeven, die alles direct opbergt;
 6. Na het rijexamen (maar vóór de einduitslag) krijgen jij en je opleider van de examinator een tweede vragenlijst, met het verzoek die in te vullen. Ook deze geven jullie daarna aan de examinator,
 7. ie de ingevulde formulieren direct opbergt;
 8. Dan vertelt de examinator je of je geslaagd of gezakt bent en volgt het eindgesprek.
 9. Tot slot vraagt de examinator of jij en jouw opleider een derde en laatste vragenlijst in willen vullen. Je krijgt te horen waar je die kunt inleveren.

Jij en je opleider vullen dus allebei drie vragenlijsten in. Voor de duidelijkheid: de examinator leest jouw antwoorden niet! Jij vult daarnaast ook een formulier Zelfreflectie in, maar dat doe je ook voor een regulier rijexamen voor de personenauto.

Ook de examinator beantwoordt vragen van een vragenlijst. Alle vragenlijsten en het zelfreflectieformulier worden gebundeld en naar onderzoeksbureau DHV gezonden. Op basis van alle antwoorden op de vragen wordt in een later stadium besloten – in overleg met het ministerie van Verkeer en Waterstaat – of het faalangstexamen succesvol is.

Privacy
Uiteraard is jouw privacy gewaarborgd. Je gegevens zullen alleen worden gebruikt voor dit onderzoek naar de effectiviteit van het faalangstexamen.

Onderzoeksbureau DHV uit Amersfoort is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke begeleiding van de proef met het faalangstexamen. Je privacy is gewaarborgd. Je gegevens zullen alleen worden gebruikt voor dit onderzoek naar de effectiviteit van het faalangstexamen.

Op 15 examenplaatsen
In deze experimentele fase kun je het faalangstexamen in de volgende examenplaatsen afleggen:

 • Leeuwarden, Groningen, Hoogeveen (Noord)
 • Arnhem, Zwolle, Almelo (Oost)
 • Amsterdam, Leusden, Alkmaar (West-Noord)
 • Rijswijk, Dordrecht, Gouda (West-Zuid)
 • Eindhoven, Heerlen, Goes/Middelburg (Zuid)

Ook als dit voor jou niet de dichtstbijzijnde examenplaats is, kun je hier in de proefperiode toch examen afleggen. Jij en je rij-instructeur moeten er dan misschien wel wat verder voor rijden.

Duurder
Omdat het examen langer duurt, wordt het wel duurder dan het gewone rijexamen voor de personenauto. Door de langere tijd van het faalangstexamen zullen ook deze kosten evenredig stijgen. Vraag je rijschool ernaar.

Test jezelf
Op www.faalangst.nl of www.123test.nl kun je testen of jij moet overwegen om het speciale rijexamen aan te vragen. Overleg altijd met je rijinstructeur!

Toelatingseisen
De enige vereiste tijdens deze proefperiode is dat jij en je rijopleider bereid zijn om vragenlijsten in te vullen. Daarmee onderzoeken we of dit experimentele examen voldoet aan de eisen van de minister van Verkeer en Waterstaat.

Na de pilot
Na de proefperiode wordt bekeken of een speciaal examen voor mensen met rijexamenangst in deze opzet werkt. Afhankelijk van de resultaten zal het speciale examen dan wel of niet landelijk ingevoerd worden. Natuurlijk wordt dat tijdig bekend gemaakt.